استخدام در پارسویت

کارخانه پارسویت جهت ارتقاء واحد فروش خود قصد دارد از افرادی که واجد شرایط هستن اقدام به استخدام نماید .

لطفا فرم مشخصات را با دقت و کامل پر نموده و ارسال نمایید.